Denizli Apart Daireler | Fiyatları

Denizli deki apart daireler ve fiyatlarının bulunduğu platform

Yeni Kazanan Öğrencilere Duyuru!

pauLogo

 

Yeni Kazanan Öğrencilere Duyuru!

            Üniversitemizi yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin ön kayıt işlemleri için sistem yakın tarihte öğrencilere açılacak olup, kayıtta istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir. Detaylı bilgiler ön kayıt ekranında yer alacaktır.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1-2014 ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.  (2 Nüsha)

2-Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ve noter onaylı sureti. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan noter onaylı sureti alınacaktır. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

(Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin daha sonra okullarından aldıkları lise diploması görülerek aslı iade edilecek ve noter onaylı sureti Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim edilmesi gerekmektedir.)

Aday 0,15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak veya sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.

NOT:Kayıt işlemleri sırasında Lise diplomasının yeterince fotokopisini yanınızda bulundurmanız daha sonra yapacağınız kredi ve burs başvurularında gerekli olacaktır.

3-T.C. Kimlik Numarasını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi),

4-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı’na dair belge

6-Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (II.Öğretim öğrencileri için.)

7-Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu. (Heyet raporu istenen bölüm/programlar: Tıp Fakültesi, Fizik Ted. ve Reh. YO, Denizli Sağlık YO, Denizli Sağlık Hiz. MYO)

8-Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu Raporu (Başvuru sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz). Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’nda öğretimi aksatabilecek bedensel veya konuşma (hareketleri kısıtlayıcı ağır ameliyat geçirmiş olmak, kamburluk, kekemelik vb.) gibi engellerden biri veya birkaçı bulunanlar kayıt için başvuramazlar. Bu adaylar sınavı kazansalar dahi sınavları iptal edilir ve ödedikleri ücret iade edilmez.

9- İlk ve Acil Yardım programı için; Adayların koşul 233 ’de belirtilen hususları taşımaları gerekir.

Komisyon Onay Raporu (Kesin kayıt sırasında Denizli Sağlık Hizmetleri MYO’dan alınacaktır)

10- Öğrenci Bilgi ve Kayıt Formu (Ön kayıt sırasında sistemden alınacaktır.)